Khi xem bói tuổi vợ chồng có Thiên can xung khắc nhau thì cần phải sớm tìm cách hóa giải. Bởi Thiên Can chính là một trong các yếu tố có sự ảnh hưởng lớn đến sự tương hợp vợ chồng. Tác động đến cuộc sống hôn nhân, lộc tài của của gia đình trong tương lai. Tuy nhiên trước khi muốn hóa giải xung khắc Thiên Can. Thì cần phải hiểu được rõ Thiên Can là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay ở bài viết sau đây.

Thiên Can được hiểu là gì?

Thiên Can là một trong những yếu tố tác động đến vận mệnh của con người. Thiên Can là hệ thống mang công dụng trong tính toán lịch pháp. Tức là lấy Giáp Ất nhằm ghi ngày, do đó những việc liên quan đến trời mà cần dùng ngày được hiểu là Thiên Can.

Thiên can được chia ra một top thuộc âm, một thuộc dương cụ thể như sau:

 • Nhóm thuộc dương gồm có Giáp, Bính, Mậu, Canh.
 • Nhóm thuộc âm bao gồm Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý.

Thiên Can dựa vào quy luật ngũ hành

 • Giáp, Ất là thuộc Mộc
 • Bính, Đinh thì thuộc Hỏa
 • Mậu Kỷ thuộc hành Thổ
 • Canh, Tân thuộc hành Kim
 • Nhâm, Quý thuộc hành Thủy.

Thiên can tương hợp

 • Thổ hợp Thiên Can Giáp Kỷ
 • Thiên Can Ất Canh hợp Kim
 • Thủy hợp Thiên Can Bính Tân
 • Mộc hợp Thiên Can Đinh Nhâm
 • Thiên Can Mậu Quý hợp Hỏa.

Thiên can tương khắc

 • Thiên can Giáp khắc Thiên Can Mậu
 • Ất khắc Kỷ
 • Thiên Can Bính thì khắc Canh
 • Đinh khắc Thiên Can Tân
 • Thiên Can Mậu khắc Nhâm
 • Kỷ khắc Thiên Can Quý
 • Canh khắc Thiên Can Giáp
 • Thiên Can Tân khắc Ất
 • Nhâm khắc Thiên Can Bính
 • Thiên Can Quý khắc Đinh.

Cách hóa giải xung khắc Thiên Can

Để có thể hóa giải Thiên Can xung khắc giữa cặp vợ chồng thì cách đơn giản chính là dùng con ruột của mình. Bởi chúng ta dựa theo nguyên lý dùng thuộc tính Can trung gian nhằm có thể khắc chế được. Chi tiết từng trường hợp cụ thể dưới đây:

Hóa giải xung khắc Thiên Can vợ chồng
Hóa giải xung khắc Thiên Can vợ chồng

Ất khắc Kỷ và Bính khắc Canh

Trong trường hợp vợ chồng bạn có Ất khắc Kỷ thì nên hóa giải bằng cách chọn năm sinh con thuộc Can Đinh. Bởi đây chính là Can trung gian có thể khắc chế Can xung vợ chồng. Ất có thuộc tính Mộc, Kỷ thuộc Thổ và Đinh thuộc Hỏa. Do đó dựa theo quy luật ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa và Hỏa lại sinh Thổ. Vì vậy việc chọn sinh con thuộc Can Đinh là đúng đắn nhất.

Tuy nhiên trong trường hợp vợ chồng thuộc Bính khắc Canh thì lại chọn con sinh năm thuộc Can Mậu. Nhằm có thể hóa giải sự xung khắc Thiên Can hai vợ chồng. Mang lại may mắn, vui vẻ và hạnh phúc. Bởi Mậu thuộc tính Dương Thổ, Bính – Dương Hỏa, Canh – Dương Kim. Do đó dựa theo quy luật tương khắc trong ngũ hành thì Hỏa sinh Thổ và Thổ sinh Kim. Vì vậy Mậu Dương thuộc Thổ chính là Can trung gian cân bằng sự xung khắc của 2 Can Bính Canh.

Đinh khắc Tân và Giáp Khắc Mậu

Trong trường hợp vợ chồng thuộc Đinh khắc Tân thì lại chọn con sinh năm thuộc Can Kỷ. Nhằm có thể hóa giải sự xung khắc Thiên Can hai vợ chồng. Bởi Kỷ thuộc tính Âm Thổ, Đinh – Âm Hỏa, Tân – Âm Kim. Do đó dựa theo quy luật tương khắc trong ngũ hành thì Hỏa sinh Thổ và Thổ sinh Kim. Vì vậy Kỷ Âm Thổ chính là Can trung gian cân bằng sự xung khắc của 2 Can Đinh Tân.

Tuy nhiên trong trường hợp vợ chồng thuộc Giáp khắc Mậu thì lại phải chọn con sinh năm thuộc Can Bính. Nhằm có thể hóa giải sự xung khắc Thiên Can hai vợ chồng. Mang lại may mắn, vui vẻ và hạnh phúc. Bởi Bính thuộc tính Dương Hỏa, Giáp – Dương Mộc, Mậu – Dương Thổ. Do đó dựa theo quy luật tương khắc trong ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa và Hỏa sinh Thổ. Vì vậy Bính, Dương thuộc Thổ chính là Can trung gian cân bằng sự xung khắc của 2 Can Giáp Mậu.

Mậu khắc Nhâm và Kỷ khắc Quý

Nếu hai vợ chồng thuộc trường hợp Mậu khắc Nhâm thì nên chọn năm sinh con Can Canh. Đây là cách hóa giải tốt nhất cho cặp vợ chồng xung khắc 2 can Mậu Nhâm. Bởi Canh – Dương Kim, Nhâm – Dương Thủy, Mậu – Dương Thổ . Vì vậy chúng ta dựa vào quy luật trong ngũ hành thì Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Do đó Can Canh chính là Can trung gian có thể dung hòa được Thiên Can xung khắc.

Trong trường hợp Kỷ khắc Quý là Can của hai vợ chồng, nên chọn năm sinh con là Can Tân. Nhằm cân bằng dung hòa được sự xung khắc giữa 2 Can Kỷ và Quý. Bởi Tân thuộc Âm Kim, Quý – Âm Thủy, Kỷ – Âm Thổ, dựa theo quy luật tương sinh trong ngũ hành thì Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Do đó Tân Âm Kim chính là Can trung gian của 2 Can Kỷ và Quý.

Canh khắc Giáp và Tân khắc Ất

Trong trường hợp 2 vợ chồng thuộc Can Canh, Giáp xung khắc nhau. Thì nên chọn sinh con năm Can Nhâm nhằm có thể hóa giải Thiên Can xung khắc vợ chồng. Bởi Nhâm thuộc Dương Thủy, Canh – Dương Kim, Giáp – Dương Mộc, mà dựa vào quy luật trong ngũ hành thì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Do đó Can Nhâm Dương Thủy chính là trung hòa của hai Can Canh, Giáp.

Vợ chồng thuộc trường hợp Tân khắc Ất thì nếu muốn hóa giải mang lại cuộc sống hôn nhân êm đẹp. Thì nên chọn năm sinh con thuộc Can Quý. Bởi Quý có thuộc tính Âm Thủy, Tân – Âm Kim, Ất – Âm Mộc, dựa theo quy luật tương sinh ngũ hành thì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Do đó Quý Âm Thủy được coi là Can trung gian hóa giải hai Can Tân Ất.

Nhâm khắc Bính và Quý khắc Đinh

Trường hợp tuổi 2 vợ chồng Can Nhâm khắc Bính. Để có thể hóa giải nhằm tránh đi những khó khăn, bất lợi thì nên chọn năm sinh con có Thiên Can là Giáp. Bởi Giáp – thuộc Dương Mộc, Nhâm – Dương Thủy, Bính – Dương Hỏa, theo quy luật tương sinh thì Thủy sinh Mộc và Mộc sinh Hỏa. Do vậy Giáp Dương Mộc là Can trung gian dung hòa sự xung khắc của hai Thiên Can Nhâm Bính.

Nếu hai vợ chồng nằm trong trường hợp xung khắc Thiên Can Quý Đinh thì nên chọn năm sinh con có Thiên Can thuộc Ất. Nhằm có thể hóa giải xung khắc Thiên Can Quý Đinh vợ chồng. Bởi Ất thuộc Âm Mộc, Quý – Âm Thủy, Đinh – Âm Hỏa, mà theo quy luật tương sinh trong ngũ hành thì Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Vì vậy Ất Âm Mộc là Can trung gian dung hòa sự xung khắc hai Thiên can Quý và Đinh.

Nội dung trên đây hướng dẫn cách hóa giải Thiên Can xung khắc nhau của vợ chồng. Bằng cách là chọn năm sinh con có Thiên Can trung hòa Thiên can bố mẹ. Tuy nhiên ngoài ra các bạn cũng có thể chọn đặt tên con thuộc ngũ hành trung gian để hóa giải xung khắc vợ chồng. Đồng thời mang lại cuộc sống của con cái gia đình tốt đẹp hơn trong tương lai. Mặt khác có thể tham khảo cách hóa giải xung khắc Thiên mệnh vợ chồng. Tại trang Coituoivochong.com của chúng tôi.